«menu
Kazuo Shinohara
Tokyo Institute of Technology
Centennial Hall
Tokyo, Japan, 1987
2013